Evaluering af projektets resultater

Netværksdag

Et af projektets resultater, er erkendelsen af, at der er behov for mere samarbejde i lokalområdet. Samarbejde mellem virksomheder, skole, kommune og interesseorganisationer.

Som følge heraf afholdt vi en netværksdag den 23/10 2012, hvis formål det var at anspore til (endnu mere) samarbejde mellem de ovennævnte interessenter. Emnet var HVORDAN SIKRER VI AT SAMFUNDET FÅR VELUDDANNET FAGLIG ARBEJDSKRAFT? Indholdet kredsede omkring SKP og kvalitet.

Dagen blev afholdt som en slags "Højlunds forsamlingshus". "Højlund"s rolle blev på bedste vis varetaget af Frank Tonsberg, Direktør på EUC Nordvestsjælland, og paneldeltagerne var følgende:

Connie Krukow, vicedirektør, RTS
Joy Mogensen, Roskildes borgmester
Ejner Holst, LO-sekretær
Simon Neergaard-Holm, chefkonsulent DA
Karin Parbst, projektleder, EUCSJ
Johnny Kristensen, fagkonsulent, UVM
Thomas Østerby, elvirksomheden Fini EL
Helge Hansen, projektleder, EUC Sjælland
Thomas H. Madsen, SKP-elev, RTS
Henrik Daugaard, projektleder, RTS

Netværksdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra netværksdag - Hvordan sikrer vi at samfundet får veluddannet arbejdskraft?

Joy Mogensen: 95% målsætningen er vigtig. To begreber skal ind i uddannelsen Respekt og stolthed, ikke kun viden..fokus på at alle ikke er ens, som fx Roskildeprojektet DUR.
Simon Neergaard-Holm: Tilstrækkelig arbejdskraft, på det rigtige tidspunkt med de rette kvalifikationer.
Motivation og dygtighed. Den bedste måde at træne på sker i virksomhederne. Vi skal træne og uddanne unge til at tage ansvar
Henrik Daugaard: talte om projektet. Se modellen. Vigtigste kompetencer ifølge virksomhederne: Disciplin, mødetider minus telefon, villige til at lære, faglighed ikke et must, men skal kende fagudtryk. Gerne bedre til at informere virksomheder.
Etik om brugen af VFU, Praktikplads mål, værksted til mekaniker tur til Estland, SKP-instruktørernes rolle er vanskelig.
Ejner Holst: Det skaber drivkraft at have en privat og en offentlig sektor, inspirerende forsøg,
Der er ingen der kan levere er så høj en beskæftigelsesprocent efter endt udd.. 'Produktion er ikke kun noget kineserne gør..'
Faglig stolthed og kvalitet, hvordan får vi systemet lavet om og så et nødløsningssystem, udd. Garanti… vi er nået langt
Karin Parbst: Skolepraktikpladscentre, partnerskaber, samarbejde med virksomhederne, og kvalitetssikre.
Hvordan får man et godt arbejde,
Thomas Fini EL: SKP- er en dygtig arbejdskraft, 18 elever fra skolepraktikken hvoraf 16 nu er udlært.
Helge Hansen: historien, skabe netværk med virksomhederne, ordningen er kommet for at blive, i opgangstider og nedgangstider. Netværket og korte uddannelsesaftaler er . internationalt samarbejde, ude og arbejde i Liverpool, i et EU projekt , kinesisk te salon og engelsk pavillon, Letland gennem dk/ lettisk forening lavet trappe, stor oplevelse for eleverne, vil gerne formidle kontakter til Letland og lithauen.
Johnny Kristensen: Tilknyttet kvalitet i skolepraktik,
Connie Krukow: Vekseluddannelsessystemet er den mest robuste uddannelse man kan få. Ordningen skal tales op… Uddannelsesgarantien håber jeg på bliver vedtaget.
Frank Tonsberg: Hvordan får vi gode faguddannede arbejdskraft? Praktikpladscentre?

Joy: Faglighed er også viden, det er ikke to modsætninger at faglighed og viden, der skal være respekt om skolepraktik, EUD må ikke blive en nødløsning.
Johnny: Praktikpladscentre er en ny måde at organisere uddannelsen på, hvor virksomhederne kan rekvirere elever til specifikke opgaver i virksomhederne og der laves korte aftaler eks. 6 mdr.mellem virksomhed og elev..
Simon: I SKP kan man fagligt lære mindst det samme som man kan lære i en virksomhed, hvad kan man ikke lære i SKP? -> Det at være ansat!
Skoleaftale et planlagt uddannelsesforløb fra a-z, Vi skal aflive myten om at der er kun én vej,
Du kan ikke få plan A vi kan tilbyde B,
Adgangsbillet faglige krav, optagelsesbetingelser, giver garanti for uddannelsen. eleven skal ville uddannelse.
Ejner: Vi har ikke en plan A og en plan B
Lærling i praktikcenter , alle virksomheder må kunne levere mindre brikker til elevens hele uddanelser.
Alle der tager del i offentligt udbud
Karin: Sociale klausuler, praktikpladscentre skal servicere bygherre, rådgivere med elever
Jakob: %andelen af ledige er ikke over repræsenteret af skolepraktikelever. Ordningen er god nok.

Helge: Lang transport…skolehjem?
Ejner: det er forlag 6 af de 12.
Helge: EUC sj, har fået disp, for skolehjemsreglerne. Hvordan får vi virksomhederne til at tage flere elever?
Karin: der er mange vaner, jeg tror der skal mange kontakter til firmaerne og oplyse dem om alle de muligheder der er for korte aftaler, åbent og tillidsfuldt samarbejde..’
I de sociale klausuler vil det være de store virksomheder, der kan anvende praktikpladscentrene. Det altafgørende vigtige er den personlige kontakt til virksomhederne.
De virksomheder der har taget de lærlinge de skal ikke pålægges sociale klausuler.
Thomas: Det er de korte aftaler der her gjort at vi har haft så mange lærlinge..
Simon: Den personlige kontakt er altafgørende, hvis vi skal lave flere aftaler, hvorfor er der ikke flere opsøgere ansat…skolerne skal prioritere besøgene.., her er potentiale.
Johnny: Skolerne skal skabe de netværk der skal til for at virksomhederne vil tage elever.
95% af indgåede aftaler på EUC sj. er på virksomheder mellem 10 og 20 ansatte.
Lotte Skårup: ca 14% af en ungdomsårgang vælger EUD, hvordan gør vi det mere attraktivt.
Ejner: Vi skal sige uddannelsesgaranti, der er ikke indført 12 års skolegang…
Helge: Internationalt arbejde skal også prioriteres i EUD, og kan være et konkurrenceparameter. Mulighed for at sende elever ud til spændende arbejder. Hvis der skal skabes kontinuitet skal det være en mere fast mulighed og ikke noget der skal ansøges.
Simon: Snak om adgangsbetingelser, bestå 9. klasse, det er uacceptabelt at elever ikke kan læse, skrive og regne.
Vi skal italesætte de kompetencer som vi giver eleverne og de sammenhænge de kan bruges.
Grundforløbsstuktur: Vi burde have en folkeskole i DK som gør elever klar til en ungdomsuddannelse. Hvordan får vi flere timer i folkeskolen.. nysgerrigheden forsvinder. Variation, motivation
Kompetencer og lønniveauet: DA har ikke kun fokus på løn.
Hvordan lykkes det at danske elever kan opnå kompetencer når det er polske håndværkere der skal oplære dem.. hvis vi vælger fra mister vi en masse praktikpladser.
70.000 kr´s tilskuddet. Hvad vil det betyde at det forsvinder?
Thomas: Tilskudet er da godt at få, men det må ikke være afgørende om det er dette tilskud der gør at man tager elever.
Ejner: Det er de penge vi skal bruge for at skabe praktikpladscentre.
Simon: Vi vil opleve hamstring op til nytår, og så vil det fade ud… skolerne skal lave en handlingsplan på det opsøgende arbejde. AER er blevet en belastning, der er ingen effekt af ordningen.. i det samlede billede