Skolepraktik - et attraktivt alternativ

Disse sider er oprettet af Selandia CEU, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske Skole i forbindelse med projektet: "Skolepraktik - et attraktivt alternativ", som startede medio 2011 og er afsluttet ultimo 2012. Projektet er lavet under Uddannelsesstyrelsens landsdækkende projekt "Kvalitet i SKP".

Siderne her er dels en dokumentation af vores arbejdsmetode, dels en dokumentation af vores resultater. På siderne finder du også links til de materialer der er udviklet i proccessen.

Projektets overordnede mål har været at give skolepraktikken et bedre ry blandt virksomheder og elever. En elev der har gennemgået skolepraktikken har lige så gode chancer for at blive dygtig og attraktiv for arbejdsmarkedet som en elev med et almindeligt praktikpladsforløb. Projektet har gerne villet synliggøre og sandsynliggøre denne påstand ved hjælp af en eksplorativ proces:

  • Hvad synes praktikværter og elever om skolepraktikordningen nu?
  • Hvad kan skolerne gøre bedre?
  • Hvordan kan skolerne implementere evt. ændringer?
  • Hvilke resultater kommer der ud af ændringerne?
  • Hvordan kan vi sikre fortsat udvikling på området?

På baggrund af disse spørgsmål lavede vi nedenstående model: (klik på modellen for et større billede)

Centrifugalmodellen