Tastaturgenveje

Når der står fx ctr+u eller alt+p, trykker du på fx Control- henh. Alt-tasten og holder den nede. Herefter trykker du på det nævnte bogstav.

Følgende genveje fungerer både i Illustrator, Photoshop og InDesign.

Ctr+mellemrum Zoom window
Ctr+ - (minus) Zoom ud
Ctr+ + (plus) Zoom ind
Ctr+0 (nul) Zoom oprindelig størrelse
Ctr+z Undo
Tab (Tabulatortast) Skjul/vis værktøjspaletter
Alt+Flyt/Skalér/Rotér/Spejl Kopierer samtidt med den valgte funktion
Ctr (uanset aktuelt værktøj) Piletilstand
Ctr+tab Skift mellem hvid/sort pil
v Sort pileværktøj
a Hvidt pileværktøj
p Penneværktøj
   
   
Genveje i Photoshop  
Ctr+d Ophævning af markering
Shift+F6 Feather (jo større værdi, jo mere uldne kanter i markeringen)
Ctr+t Rotér, skalér, flyt markeringen
Ctr+Alt+ "+" eller "-" Zoomer billede og ramme samtidig
   
   
Genveje i InDesign  
Ctr+t Textproperties
   

Tilbage til program