Opskriften på det gode billede i Photoshop

Der er to ting man næsten altid har succes med i Photoshop: Level og Curves kommandoerne.

Levels

Når du har hentet et farvebillede (RGB eller CMYK) ind, bør du først indstille Levels. Levels sørger for at du får den rette fordeling af farvemæthed i billedet.

Åben et billede

Tryk Ctr+L for at åbne levels-dialogboksen. Herved åbnes understående vindue:

Træk den øverste venstre (mørke) trekant mod højre, indtil "bjergskråningen" begynder. Træk tilsvarende højre pil mod venstre. Princippet er at man skærer de yderste områder hvor der ikke er særlig meget information væk. Herved opnå man bedre kontrast i billedet.

 

Curves

Tryk nu Ctr+M. Herved åbnes understående vindue:

Curves øger den farvemæssige kontrst. En ganske normal indstilling ses herunder. Klik på kurven udfor den først lodrette streg og træk lidt ned indtil billet ser OK ud. Klik herefter på kurven udfor den tredie lodrette streg, og trk lidt op. Denne kurve bliver kaldt S-kurven og pynter på de allerfleste billeder.