Turntool

Turntool er en Plug-in til 3Ds MAX, som kan bruges tl at lave hjemmesider med ineraktivt 3D-indhold. Download Turntool her. Når du har installeret programmet kan du finde det i 3Ds MAX under "Utilities" (hammeren), og herunder "More"

Brug disse indstillinger, når du skal eksportere fra Turntool:

Sæt flueben i HTML - hvs du gerne vil generere en HTML-fil, hvilket du sikkert gerne vil.

Sæt flueben i Transperent - hvis du gerne vil have en gennemsigtig baggrund på din hjemmeside.

Sæt flueben i Mouse click under "Event", når du i 3DS Max har markeret et objekt, som der skal kunne klikkes på - jævnfør skuffen i tændstiksæsken i eksemplet her.

På knappen ud for "Eksport" skal du angive hvor du vil gemme filen.

 

Tændstiksæske-eksemplet

Koden til tændstiksæske-eksemplet kan du se herunder (de to objekter er i 3Ds max kaldt "skuffe" og "wrap"). Den er lavet til en animation i 3Ds MAX, der kører som det kan ses i skemaet herunder:

  Første frame Sidste frame
"skuffe" ud
1
10
"skuffe" ind
11
20

 

function OnClick( obj )
{
/* når du klikker på skuffen ryger den ud/ind */
if (obj=='skuffe')
{
if(TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').GetStopFrame()')!=10)
TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,10)');
else
TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,20)');
}
window.status = "Object clicked: " + obj;
}

Koden kan du copy/paste ind i filen "template.js". Paste den fx lige før "function playAnimation()". Ordene i Kursiv er mine kommentarer, ord og tal i fed, skal du selv udskifte.

 

Bil-eksemplet

Du kan se et andet eksempel her. Når du klikker på døre, bagklap og forklap vil de åbne/lukke. Ojekterne er kaldt "v_dor", "h_dor", "forklap" og "bagklap"

function OnClick( obj )
{
/* v_dor åbne/lukke */

if (obj=='v_dor')
{
if(TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').GetStopFrame()')!=10)

/* GetStopFrame()')!=10: Indsæt den sidste frame i "åbne"-animationen*/

TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,10)');

/* PlayAnimation(,10): Indsæt den sidste frame i "åbne" animationen*/
/* det første parameter i playanimation (,10) er udeladt, hvorved der afspilles fra 'current frame' */

else
TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,20)');

/* PlayAnimation(,20): Talet skal være sidste frame i "lukke" animationen*/
}
/* h_dor åbne/lukke */

if((obj=='h_dor'))
{
if(TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').GetStopFrame()')!=30)
TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,30)');
else
TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,40)');
}
/* forklap åbne/lukke */
if((obj=='forklap'))
{
if(TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').GetStopFrame()')!=50)
TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,50)');
else
TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,60)');
}
/* bagklap åbne/lukke */
if((obj=='bagklap'))
{
if(TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').GetStopFrame()')!=70)
TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,70)');
else
TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,80)');
}
window.status = "Object clicked: " + obj;
}

Koden kan du copy/paste ind i filen "template.js". Paste den fx lige før "function playAnimation()". Ordene i Kursiv er mine kommentarer, ord og tal i fed, skal du selv udskifte.

Eksemplet er lavet ud fra en animation i 3DsMAX medfølgene frames:

  Første frame Sidste frame
"v_dor" åbne
1
10
"v_dor" lukke
11
20
"h_dor" åbne
21
30
"h_dor" lukke
31
40
"forklap" åbne
41
50
"forklap" lukke
51
60
"bagklap" åbne
61
70
"bagklap" lukke
71
80