Mapping af objekter med multi/sub materials

Ofte skal der være forsekllige overflader på det samme objekt, som fx på en mur, hvor der på ydermuren er mursten, mens der er tapet på indersiden.

Dette er vist i følgende eksempel. Hvis du vil følge eksemplet, kan du downloade texturer og model her:

Som udgangspunkt ser muren sådan her ud:

(Hvis du ønsker at lave døren kan du følge en tutorial her)

Mur

Sørg for at konvertere muren til Editable poly, ved at højreklikke og klikke som vist nedenfor:

mur01

Under Modifyfanebladet, markér Polygon som vist herunder, og vælg herefter ydervæggen (hvor døren vender udad):

Sæt ID til 1 (hvis den ikke allered gør det):

Markér indermuren og sæt ID til 2:

Afmarkér polygonværktøjet. Markér væggen og indsæt en UVW Map Modifier (under Modifier list - tryk på "U" så kommer man lidt hurtigere derned ad :-)

Indæt herefter to nye UVW Map modifier som vist herunder. Rename dem som vist (højreklik -> rename)

Med den øverste UVW Map markeret (UVW inderside (2)), lav Map Channel om til 2 som vist nedenfor:

Tryk på "M" for at åbne materialeeditoren. Træk herefter de teksturer som du vil bruge ind i arbejdsområdet (Følg evt vejledningen her)

Opret nu to standardmaterialer (dobbeltklik på standard), og forbind som vist herunder:

NB: Husk at sørge for at "Show shaded material in viewport" er sat til for hvert af materialerne, som vist nedenfor!!!

Opret nu et Multi/Sub material ved at dobbeltklikke på Multi/Sub-object. Forbind herefter som vist herunder:

Dobbeltklik på murstens teksturet og sørg for at der står "1" i Map Channel:

Dobbeltklik på tapet teksturet og sørg for at der står "2" i Map Channel:

Hvis det ser ud som herunder skal du til at tilrette dine UVW maps:

Det gør du sådan: Markér UVW yderside (1), og prøv at trykke på x,y og z, efterfulgt af "Fit" som vist nedenfor:

Når du rammer den rigtige akse, skulle du gerne kunne se teksturen. Men det kan være den ikke vender rigtig. I så fald skal du markere "Gizmo" som vist herunder.....

....og herefter rotere texturen, indtil den vender rigtigt. Brug altid Angle Snap.

'

Når retningen er rigtig kan du indstille størrelsen på texturen under V- og U-tile:

Gentag herefter for UVW Inderside (2)

 

Sådan! Mit færdige resultat ser ud som herund