The Amazin Maze

Lav en labyrint som vist her neden for: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labyrint opgave

I skal lave en labyrint i 3D studio MAX, eksportere den til WEB via plugin'et TurnTool, og redigere WEB siden i  Dreamweaver, så labyrinten bliver Interaktiv:

 1. Lav en labyrint i 3D s MAX (lad dig evt inspirere af labyrintgeneratoren). Den skal IKKE være for stor
 2. Lav to hemmelige døre til at gøre labyrinten nemmere. Navngiv dørene henh. door01 og door02
 3. Lav en kugle som kameraet skal følge. Sørg for at den IKKE rammer gulvplanet.
 4. Lav et FREE camera i Frontvinduet. Placer det ca. over kuglen.

 5. Brug ALIGN til at få kameraet til at stå PRÆCIST i midten af kuglen. Flyt det herefter op i øjenhøjde.


 6. Markér kameraet. I Modify-fanebladet, stil Lens til 20, som vist herunder. Dette bevirker du får mere vidvinkel på kameraet.

 7. Få kameraet til at linke til kuglen. Klik på linksymbolet (ses herunder), klik på kameraet, og træk musen, med venstre musetast nede, ned på kuglen. Hvis du har gjort det rigtigt følger kameraet med, når du flytter kuglen.

 8. Lav et lys (Free Spot), som du får til at linke til kameraet. (Husk at vælge standard, som vist herunder)

 9. Animer dørene så de åbner sig over frame 1-10 og lukker sig over frame 11-20. Start med at trykke på Auto Key, som vist herunder.

  Træk herefter timeslideren hen på 10:

  Træk døren hen i "åben" position

  Som du kan se er der nu dannet såkaldte key-frames under timeslideren. Træk timeslideren hen til 20, og markér herefter den første keyframe ("2" på billedet herunder)

  Tryk på "shift" og træk herefter den første keyframe hen på key 20. Herved kopierer du dørens udgangs position hen til frame 20.

  Du er nu færdig med animationen af første dør. Gentag med den næste, og husk at slukke for Auto Key bagefter.
 10. Indstil din samlede animation til at vare 20 frames: 11. Start Turntool plugin'et. Klik på hammeren (1), herefter på More (2), og find TurnTool næsten nederst (3)

 12. Sæt følgende indstillinger i TurnToolplugin'et som du kan finde i 3Ds MAX under "Utilities" (hammeren), og herunder "More". (Download evt. TurnTool)
  - Udpeg døre, vægge og gulv i labyrinten. Under Object settings, sæt flueben i "collidable object"

  - Udpeg dørene og sæt flueben i "Mouseclicks" under "Events"

  - Udpeg kuglen fra punkt 3 og sæt flueben i "Physics object" under "Physics"

  - Sæt som udgangspunkt "Speed" til 500 under "Controller"

 13. Eksporter labyrinten via TurnToolplugin'et. Start med at klikke på de tre små prikker, som vist herunder, for at angive hvor du vil gemme (Lav en ny mappe). Vær opmærksom på at der kan være en del ventetid.

 14. Redigér i den fil TurnTool har genereret der hedder Turntool.js (Den ligger i mappen [navn]_files)
 15. Find og slet koden herunder:

  function OnClick( obj )
  {
         if(TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').GetStopFrame()')!=100)
         TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,100)');
         else
         TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,0)');
                        window.status = "Object clicked: " + obj;                  
  }

 16. Indsæt herefterkoden herunder på samme plads

  function OnClick( obj )
  {
  /* når du klikker på døren åbner/lukker den */
  if (obj=='door01')
  {
  if(TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').GetStopFrame()')!=10)
  TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,10)');
  else
  TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,20)');
  }
  if (obj=='door02')
  {
  if(TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').GetStopFrame()')!=10)
  TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,10)');
  else
  TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,20)');
  }
  window.status = "Object clicked: " + obj;
  }

 17. Nu skulle HTML filen være klar til test. Tillykke..!
 18. ...og her ser du elevernes arbejde