Lav en krog

Du skal lave en krog med gevind, som vist herunder

Start med at tegne en streg, som vist herunder (Create/Shape/Line). Start stregen fra højre

Tryk på "1" og markér herefter de fire venstre vertex

Tryk på "Fillet" som vist herunder, og træk herefter i et af Vertex så stregen bliver afrundet ligesom nedenfor

Tegn herefter en cirkel og et rektangel med kommandoerne Create/Shape/Circle og Create/Shape/Rectangle

Marker den første streg(som ligner en krog). Vælg kommandoen Create/Compound Object/Loft som vist herunder:

Tryk herefter "Get Shape" som vist nedenfor, og marker rektanglet

Nu skulle din krog gerne være blevet til en "solid", men med en firkantet form.
Indstil nu "Path" til 20 som vist herunder. Det betyder at du har "bevæget" dig 20% op ad stien (som markeret med den røde cirkel i billedet herunder til højre), hvor du nu kan sætte et nyt tværsnit ind.Det gør du ved at klikke "Get Shape" igen, og denne gang til klikke på cirklen.

Resultatet skulle gerne være at krogen er firkantet til højre, og gradvis bliver rund over mod venstre.

Vi vil gerne have drejet gevindet noget mere. Markér krogen, hvis den ikke allerede er markeret. Gå til "Modify" fanebladet, og under Deformations, tryk på "Twist" som vist herunder.

Du vil nu åbne et nyt vindue, som vist neden for. Stregen repræsenterer hvor meget genstanden er twistet, dvs, hvis den er helt vandret er der ingen twist. Indsæt et nyt redigeringspunt ved at klikke på knappen, som vist i den øverste af de røde cirkler. Flyt redigeringspunktet hen på den viste placering.

Klik nu på "Move" symbolet som vist herunder, og træk det yderste venstre redigeringspunkt ned.

Nu skulle krogen gerne se ud som herunder.

Vi vil også gerne gøre krogen spids. Tryk på "Scale Deformation". Sæt to nye redigeringspunkter ind, som vist herunder:

Markér "Move" og flyt redigeringspunkterne som vist herunder.

Nu skulle din krog gerne se således ud :-)