Lav et hus

 

Start med at tjekke at snappen er sat til gridpoints, som vist i figur 1.

Højreklik på knappen ved 1, så kommer vinduet frem.

Figur 1

 

Tryk derefter på fanebladet Homegrid, som vist i figur 2. Sæt gridspacing til 30, og tjek at der er flueben i "all viewports". Sluk vinduet og sørg for at knappen er aktiveret.

Figur 2

Begynd nu at tegne huset i Top-vinduet med Box kommandoen. Lav murene 30 bredde, og 240 høje

Figur 3

.

 

 
 
Læg murstensmateriale på huset. Følg evt. denne vejledning
 

Nu skal huset have vinduer. Det gøres ved at lave en Box på vinduets størrelse, og bagefter "trække" det fra muren. Lav en box på 90*90*90, og placer den som vist på figur 4.

Vælg herefter Kopier (tryk shift og hold den nede, mens du klikker på boxen). I vinduet vælger du instance, fordi du herved senere kan ændre alle kopier på en gang hvis du ønsker det.

Figur 4
 

Når du har placeret vinduerne (Boxene) som de skal sidde, kan du trække dem fra. Sørg for at der står "Compound Objects, som vist i figur 5 (2)

Figur 5
 

Markér muren, som vinduet (boxen) skal trækkes fra. Tryk på ProBoolean, som vist figur 6 (1), tryk herefter på Start picking (2) og klik på Boxen der skal trækkes fra. Du skulle nu gerne se et hul i muren.

 
 
Figur 7
Tegn nu en dør på samme vis, kopiér og træk fra (figur 7).

Når du er færdig med din vindues og døråbninger kan du sætte murene sammen med Collapse.

Vælg "Hammeren" figur 8 (1), og tryk herefter Collapse (2).

Vælg derefter alle murene

Vælg indstillinger som i figur 9.

Slut af med at trykke "Collapse selected" (1)

 
Figur 9
 
 

Du kan nu indsætte objekter fra andre tegninger, fx borde og stole.

Dette gøres fra menuern "File" og herunder "Merge".

Herved dukker vinduet som ses figur 10 op. Væld de ting du vil have over i dit hus (eller tryk "all") og afslut med OK.

Figur 10
 

Opsæt et kamera ved at klikke på kameraet (1) og herefter target (2), som vist på figur 11. Klik og træk derefter musen i topbilledet. Der hvor du klikkede først bliver seleve "øjet", der hvor du klikker sidst bliver "target", synsretningen.

Markér perspektiv-vinduet og tryk "c" for camera. Herved bliver vinduet til det du ser gennem kameraet.

Figur 11