Følg en sti (path)

Hvis du gerne vil have et objekt eller et kamera til at følge en sti, kan du bruge nedenstående fremgangsmåde.

Start med at vurdere hvor mange frames din animation skal strække sig over. Skift evt antallet ved at klikke på timeconfiguration(1), og skriv herefter det nye antal frames i End time (2)

Tegn en sti i topvinduet med Lineværktøjet

Tegn det element der skal følge stien, i dette tilfælde en box.

Sørg for objektet er udpeget. Vælg Motion-fanebladet (1), og klik på position (2), (fold evt. "assign controller" ud).

Klik herefter på det lille spørgsmålstegn ovenover (3), og klik endelig på Path constarint (4)

Klik nu på Add path (1), og klik herefter på den sti du startede med at tegne. Markér det lille flueben ved Follow (2). Hvs du skal have flere objekter med, kan du evt. flytte dem frem og tilbage langs stien ved at ændre tallet i "% Along path" (3)

Du kan nu afspille din animation ved at klikke "Play"