Modelér udfra 2D shapes

3Ds MAX indeholder en samling udmærkede 2D værktøjer. Gå til create fanebladet og 2D shapes som vist:

Nå man tegner med linieværktøjet har man mulighed for at tegne lige streger såvel som buede. Lige streger tegnes med enkeltklik (1), buede streger tegnes ved at trække musen mens man klikker (2).

Er man ikke tilfreds med formen kan man redigere stregen. Tryk "1" på tastaturet, så er man i redigereingsmiljøet. Her kan du flytte punkterne samt benytte kurve udglatningsværktøjet ved at trække i de små firkanter.

Hvis du gerne vil ændre et skarpt hjørne til et blødt, eller vice versa, højreklikker du på punktet. Vælg et af menupunkterne.

 

 

Extrude

Når du har færdigredigeret din shape, kan du extrudere den. Gå til Modify-fanebladet og vælg "Extrude" i modifier listen

Herefter kan du vælge Amount (højde)

Vælg evt. flere segments (højdeinddelinger) for større finhed

 

 

Lathe

Et andet udmærket værktøj hedder Lathe. Med denne modifier drejer man en shape omkring en akse.

I nedenstående illustration har jeg tegnet den ene halvdel af en gennemskåret krukke:

Når man har redigeret i vertex indtil man synes det ser OK ud, vælger man Modify fanebladet, og herunder modifierlist, og herunder Lathe (tast "L" for at komme hurtigere ned i den lange liste)

Umiddelbart ser figuren nu sådan ud:

Men markeres det lille + udfor Lathe i modifierlisten, får du mulighed for at redigre i omdrejningsaksen. Markér "Axis"

Du kan nu trække i Aksen med Move-værktøjet, indtil du får det ønskede resultat. Bemærk at du kan justere finheden i "Segments". Du kan også vælge hvor meget du vil rotere din shape i "Degree".

Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, kan du redigre i den shape der var udgangspunkt for figuren. Dette gør du ved at trykke på + udfor "Line" i modifierlisten, og herunder vælge fx "Vertex". Hvis du se hvad der sker med din færdige model, mens du trækker i dine vertix, skal du trykke på det lille reagensglas under modifierlisten.

 

 

Loft

"Loft" er en proces, hvor du "trækker" en shape langs en sti (path). Tegn en lukket shape, fx en ellipse, og bagefter en åben linie, dette vil være din "path".

Når du har tegnet de 2 elementer skal du gå til Create fanebladet, herunder compound objects. Markér din path og markér "loft" i menuen. Tryk herefter på "Get shape" og markér din shape, i understående tilfælde ellipsen.

Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, kan du markere din "loft", i dette tilfælde håntaget til krukken. Gå herefter til Modify fanebladet, og tryk på + udfor loft. Her kan du vælge fx shape. Markér shapen ude i tegnevinduet (den kan være svær at finde, men prøv enten i begyndelsen eller slutningen af din path). Herefter kan du rotere eller skalere din shape.

Du kan selvfølge også redigere i din path, hvis du ikke er tilfreds med den.

Når du er tilfreds med resultatet, kan du lave en spejling af dit element. Markér elementet og tryk på "Mirror" knappen i menulinien, som vist herunder. Vælger du "Instance" i indstillingerne, vil det andet element ændre sig, hvis du ændrer det ene (og omvendt).

Her ses det færdige resultat, med lidt ægte græsk tekstur. Skål!